Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Hypnose is Effectiviteit; Wanneer is welke hypnose effectief

Wanneer is welke hypnose effectief en wat kun je er als cliënt van verwachten? hypnose, hun uitgangspunten, werkwijze, duur en frequentie. Reguliere en alternatieve hypnose komen aan bod, met bij elke hypnose de pluspunten, maar ook kritische kanttekeningen.

Hypnose

Hypnose is geen op zichzelf staande psychotherapie, maar is het toepassen van hypnose als methode binnen een therapie. Doel ís het teweegbrengen van een bewustzijnstoestand (trance) die het voor de cliënt makkelijker maakt zijn of haar probleem te onderzoeken, en bepaalde suggesties van de hypnosetherapeut- coach te volgen. Hypnose kan in principe binnen elke vorm van therapie gebruikt worden.

Een hypnotische toestand is geen slaaptoestand, de cliënt verliest ook niet alle bewustzijn van de omgeving, de cliënt krijgt alles mee. Het ís een toestand van diepe, geconcentreerde ontspanning en heeft eerder raakvlakken met meditatie en yoga. In tegenstelling tot de populaire opvatting van hypnose, waarbij de gehypnotiseerde een willoos slachtoffer is dat alle opdrachten van de hypnosetherapeut- coach als een robot uitvoert, is de cliënt tijdens een hypnose sessie actief en geconcentreerd aan het werk. De hypnosetherapeut- coach maakt gebruik van natuurlijke vaardigheden van de cliënt: de cliënt laten concentreren, zich ontspannen, positieve gedachten oproepen en vasthouden, en het zelf vinden van oplossingen voor problemen. Uitgangspunt is dat hypnose toegang geeft tot het onderwuste en dat de cliënt de eigen hulpbronnen die reeds onbewust aanwezig zijn, tijdens hypnose oproept en optimaal kan activeren.