Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Privacy

Klanten kunnen erop rekenen dat bij Hypnose Praktijk Limburg in Tegelen en Hoensbroek privacy prioriteit heeft. Het bewaken van de vertrouwelijkheid is al het fundament van mijn onderneming. In het huidige tijdperk voelen wij ons betrokken bij alles wat met hypnose te maken heeft. Bij dilemma’s gaan wij de dialoog aan met onze klanten. Wij zijn ben transparant over wat wij met de gegevens van onze klanten doen, en waarom. Hypnose Praktijk Limburg luistert geen gesprekken af en geeft geen gegevens door van klanten. Het Privacy Statement is een harde afspraak met onze klanten, waaraan wij ons houden.

Voortdurende ontwikkelingen zijn van invloed op privacy en veiligheid. De ambitie van Hypnose Praktijk Limburg in Tegelen  en Hoensbroek is om hierbij het belang en de wensen van de klant voorop te blijven stellen. Daar waar klanten een eigen verantwoordelijkheid hebben, helpen wij hen met hun problemen en voorlichting. In geval van een illegale doorbraak van de beveiliging van onze systemen zullen wij alles in het werk stellen om uw gegevens veilig te stellen. Bij een onverhoopt lek van gegevens zullen wij onze klanten informeren. Hieronder staan de hoofdlijnen van ons privacybeleid

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: ·zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·         Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·         of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·         Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.kijk bij contact of uw zorgverzkering erbij staat

•       Uw naam, adres en woonplaats

•       de datum van de behandeling

•       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling alternatieve geneeskunde’,  'psychosociaal consult’ of “hypnose”

•       de kosten van het consult