Voorwaarden

 

Het is ons doel om de best mogelijke service te bieden aan al onze cliënten, en onze cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

Afspraak verzetten of afzeggen: hiervoor verwachten we een opzegperiode van ten minste 24 uur, zodat we uw plaats nog aan iemand anders kunnen aanbieden. We hebben tijd voor jou gereserveerd en er na jou ook weer klanten komen, verwachten wij dat je op tijd aanwezig bent. Mocht het om welke reden dan ook niet goed uitkomen voor de afspraak kun je altijd afzeggen of verplaatsen wel binnen de 24 uur van de afspraak. Bij niet of te laat ( v.a. 15 minuten) verschijnen op de afspraak dienen toch de kosten voor een gehele sessie voldaan te worden.

Betaling: Alle betalingen gebeuren in speciën ter plaatse, per pin of via Ideal betaling. Dat is niet alleen administratief eenvoudiger, maar stimuleert ook uw toewijding tot het programma. Pinnen is mogelijk.In alle andere gevallen kunnen sessies gewoon per sessie contant betaald worden. ( totale som in 1 keer te voldoen bij de 1e afspraak)

Sessieduur: De prijzen zijn per sessie, niet per uur. Het gaat erom dat het doel van de sessie bereikt wordt, of dat nu 30 minuten of 75 minuten duurt. De meeste sessies nemen ongeveer tussen de 45 en 75 minuten in beslag, maar deze tijden zijn dus afhankelijk van het doel en de vooruitgang tijdens de sessie.

Geen medische diensten: De Hypnosecoach is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Wij stellen dus geen medische diagnoses, schrijven geen geneesmiddelen voor en leveren geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op hypnose bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Geen garantie mogelijk: Geen enkele hypnose biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele hypnosecoach is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. Het grootste deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf, deze zal open moeten staan voor Hypnose, en de controle af willen geven zodat het beste resultaat bewerkstelligd wordt.

Betwisting: Wij behalen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnose is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnosecoach. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnose is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Aanvaarding: Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Het team Hypnose Praktijk Limburg gevestigd in Tegelen en Hoensbroek

Onze behandelingen worden door de Zorgverzekeraars en Vektis
Voor het jaar 2020 erkend door diverse zorgverzekeraars:  kijk bij contact of uw zorgverzekering erbij staat 

CAT Therapeut Level 3

Vestiging :

HYPNOSE-PRAKTIJK-LIMBURG

Zorgsoort :

Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg

Hypnose Praktijk Limburg is ingeschreven bij de vereniging HVNL, en beroepsvereniging CATTHERAPEUT RBCZ register beroepsbeoefenaar Complementaire Zorg

IHR International Certified-Hypnotherapist®,

IHR Internationaal Register-Hypnotherapeut®

HVNL Register-Hypnotherapeut®

CAT Register-Hypnotherapeut® level 3

RBCZ  register beroepsbeoefenaar Complimentaire Zorg