Onze behandelingen worden door de Zorgverzekeraars en Vektis
Voor het jaar 2019 erkend door diverse zorgverzekeraars:

AGB-Code : 90064670

Vestiging :

HYPNOSE-PRAKTIJK-LIMBURG

Zorgsoort :

Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg

!
!
kind-stotteren

Kind Stotteren

Stotteren ( Mooie techniek om stotteren aan te pakken! Voor kinderen tot 16 jaar.)

Stotteren begint meestal als je tussen twee en vijf jaar oud bent. Dit is de periode dat kinderen meer leren praten. Deze periode kan je wel normaal noemen. Stotteren komt op volwassen leeftijd meer voor bij jongens of mannen dan bij meisjes en vrouwen. Stotteren kan bij seizoenen vaak heftig zijn of juist minder heftig en is sommige gevallen juist even over zijn.

Tijdens het spreken krijgt iemand constant terugkoppeling over hetgeen gezegd wordt. De voor de spraak verantwoordelijke spieren (tong, lippen, kaakspieren enzovoort) worden door het voor de spraak verantwoordelijke deel van de hersenen (de temporale kwab van de linker hersenhelft) geïnstrueerd om bepaalde bewegingen te maken. Wanneer een spierbeweging fout gaat (dreigt te gaan) vanwege bijvoorbeeld spanning (welke dan ook) wordt dit naar de hersenen teruggekoppeld. Bij een PDS wordt deze terugkoppeling minder adequaat gegeven, waardoor de spieren blijven corrigeren. Dit veroorzaakt stottersymptomen. Het probleem uit zich dus in de afstemming tussen de aansturing vanuit de hersenen en de spieren die voor de spraak verantwoordelijk zijn. Maar het is geen ‘spierprobleem’

Kinderen en pijn

Het begeleiden van een kind tot verlossing van de pijn!
bedplassen

Kind en Bedplassen

Bedplassen ( vanaf nu droog wakker worden)

Enuresis nocturna of enuresis is het onwillekeurig urineren door kinderen, meestal tijdens de slaap. Het verschijnsel wordt ook wel bedplassen of bedwateren genoemd.

Normaal krijgen kinderen tijdens hun ontwikkeling steeds meer beheersing over hun blaas vanaf het moment dat hun ouders hen leren zindelijk te zijn. Meestal hebben kinderen vanaf de leeftijd van vijf jaar geen last meer van bedwateren. Het komt echter voor dat het bedplassen ook na die leeftijd nog blijft doorgaan. Men spreekt dan van primaire enurese. Als het kind al een tijd zindelijk is geweest en daarna weer gaat bedplassen, noemt men dit secundaire enurese. In dit laatste geval kan er sprake zijn van urineweginfecties, suikerziekte of algemene ziekte, maar er kan ook sprake zijn van stress.