!
!

Minderwaardigheidscomplex 1 sessie

Voor echt een blijvend resultaat bieden wij een traject aan vraag naar de mogelijkheden.

Minderwaardigheidscomplex is een term uit de psychologie voor het gevoel minderwaardig te zijn aan anderen. Het is de combinatie van een negatief zelfbeeld en de daaruit voortvloeiende gedragingen. Het is vaak onderbewust en de negatieve eigenwaarde kan verschillende effecten op het gedrag van een persoon hebben. Sommigen stellen zich terughoudend op of houden zich wat afzijdig in het sociale verkeer, anderen overcompenseren het minderwaardige gevoel. Dit laatste kan enerzijds leiden tot hogere ambities of een betere inzet en anderzijds tot anti- of asociaal gedrag. Een minderwaardigheidscomplex is niet altijd een gevoel van minderwaardigheid ten opzichte van anderen, maar kan ook (tevens) een gevoel zijn van minder zijn dan de eigen hoge (onbereikbare) idealen.[1] Mensen die zichzelf onbereikbaar hoge doelen stellen worden ook wel perfectionisten genoemd.[2][3]

Zelfhypnose

De Hypnosecoach brengt je onder hypnose en door thuis te oefenen kan je zelfhypnose leren. Daardoor kan hij/zij leren om zelf, zonder hulp van de therapeut, een hypnotische trance bereiken en daarmee de vaardigheden te gebruiken die hij/zij nodig heeft om problemen het hoofd te bieden.

Zelfhypnose werkt autonomie verhogend. je kunt leren zelf invloed uit te oefenen op je eigen gevoel van welbevinden. Hoe vaker wordt geoefend, hoe makkelijker het zal gaan.

Angststoonis 1 sessie

Voor echt een blijvend resultaat bieden wij een traject aan vraag naar de mogelijkheden.

Een angststoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische angst. Angst is een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. De emotie ontstaat als het welzijn van een persoon direct wordt bedreigd, maar ook als een persoon een situatie als bedreigend ervaart. Angsten kunnen kortdurend zijn, maar ook langdurend, soms zelfs levenslang. Als een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis. Sommige van deze aandoeningen worden fobie genoemd.

Angststoornissen zijn in de psychiatrie de meest voorkomende aandoeningen. Over het algemeen komen angststoornissen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De groep angststoornissen is in het DSM-IV als volgt ingedeeld:

Zwangerschap (angsten, pijn, vruchtbaarheid enz.)

Zwangerschap (angsten, pijn, vruchtbaarheid, misselijkheid enz.)

Zwangerschapsmisselijkheid is een normaal verschijnsel in de eerste 16 weken van de zwangerschap. De misselijkheid wordt mogelijk veroorzaakt door de hormonenschommeling, stressfactoren kunnen de misselijkheid verergeren. 60-70% van de zwangeren hebben in meer of mindere mate last van misselijkheid en braken.

Zelfhypnose

Sommige mensen zijn van mening dat er slechts één soort hypnose is: zelfhypnose. Zelfs onder begeleiding van een hypnotiseur is het de cliënt zelf die toestaat dat de trance ontwikkelt en laat bestaan. Dus iedere vorm van hypnose begint toch eigenlijk in de eerste plaats steeds bij de gehypnotiseerde zelf, maar aangezien suggesties van anderen dit kunnen teweegbrengen laat men zich dan eigenlijk begeleiden in de zelfhypnose. Zonder aandacht te schenken aan een vreemde suggestie zal geen hypnose intreden.

Anderen stellen dat er twee soorten hypnose zijn:

  • zelfhypnose, waarbij men zichzelf in de hypnotische toestand brengt, ook autosuggestie genoemd.
  • hypnose waarbij een hypnotiseur de hypnotische toestand tot stand brengt.

Er zijn verschillende stadia van hypnose, van licht zoals een lichte roes tot een zeer zware hypnotische toestand met een totaal verlies van (zelf)bewustzijn en waarbij zelfs een blokkade van zintuiglijke en pijnprikkels kan optreden. Een lichte hypnotische toestand kan vergeleken worden met een situatie waarin men alles om zich heen even vergeet, zoals het diep verzonken zitten in een boek of het kijken naar een spannende film waar men helemaal in opgaat.

De hypnotiseur dient integer te zijn en vertrouwen en gezag uit te stralen. Het is voor een diepere hypnose noodzakelijk dat de gehypnotiseerde zijn zelfcontrole en verantwoordelijkheid tot een bepaald niveau overdraagt aan de hypnotiseur. Op die manier kan de gehypnotiseerde een voldoende hogere vernauwing (concentratie) van zijn bewustzijn verkrijgen. Hij maakt als het ware zijn geest los van allerlei standaard processen en verwacht dat deze overgenomen worden door de hypnotiseur.

Hypnose is geen therapie, hoogstens een hulpmiddel om therapeutische doelen te bereiken.

Trauma’s 1 sessie

(ongeluk, verkrachting, misbruik, pesten, overval, inbraak enz.)

Trauma: meerdere sessies wordt aangeboden in een traject waar een speciale methode ontwikkeld is door kennis en ervaring, voor een blijvend resultaat vraag naar de mogelijkheden.

Een psychisch trauma komt op wanneer de normale verwerking (verdediging) niet meer helpt, en handelen niet meer lijkt te baten. Een traumatische reactie bestaat uit hyperactivering, dwangmatige herbeleving (het opnieuw beleven van de traumatische ervaring), dissociatie, verdringing, angstreacties en vervlakking (verandering bewustzijnstoestand, vertekende beleving van de werkelijkheid en veranderd toekomstbesef).

Er ontstaat mogelijk een acute of posttraumatische stressstoornis. Het individu ervaart een beschadigd zelfbeeld, bepaald door de aard van de traumatische gebeurtenis en de weerbaarheid van de persoon, de steun van de sociale omgeving en het handelen van de gemeenschap.

Een slachtoffer kan een beroep doen op slachtofferzorg, slachtofferhulp of slachtoffertherapie. In bepaalde ernstige situaties is er sprake van crisishulpverlening.

Ticstoornis 1 sessie

Voor echt een blijvend resultaat bieden wij een traject aan vraag naar de mogelijkheden.

Een ticstoornis is een neurologische of psychische aandoening die het optreden van tics als belangrijkste kenmerk hebben. Dit zijn spontane, reflexachtige bewegingen of vocale uitingen.

In het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders zijn ticstoornissen ingedeeld bij de ontwikkelingsstoornissen. Het handboek onderscheidt de volgende ticstoornissen:

Het ICD-10 beschrijft ook de passagère ticstoornis, waarbij de tics minder dan een jaar aanwezig zijn.

Spataderen

Spataderen (of spataders) of varices zijn ontsierende en soms pijnlijke verwijdingen van aderen, bijvoorbeeld in de benen.

Spataderen ontstaan onder andere door vaak en langdurig stilstaan. De aderlijke bloeddruk stijgt hierdoor lokaal in de benen ten opzichte van de druk waarmee het bloed terugvloeit naar het hart. Hierdoor zullen de aderen in de benen maximaal gevuld worden waardoor ze worden gerekt. De beenaderen zijn elastisch, maar kunnen bij overvulling overrekken, waarbij de in de aderen ingebouwde, op regelmatige afstanden optredende terugslagkleppen het begeven, hetgeen tot spataderen kan leiden.

Spataderen zijn in hoge mate erfelijk. Ze treden ook vaak op in de zwangerschap.

Bij beweging, bijvoorbeeld wandelen, zakt de druk in de benen al na enkele passen aanzienlijk omdat de spiercontracties in de benen de aderen leegdrukken waardoor het bloed beter naar het hart terugvloeit.

Behalve in de benen kunnen spataderen ook elders voorkomen, bijvoorbeeld in de balzak (varicocele in het scrotum), bij de anus (aambeien), en in de slokdarm (oesofagusvarices).

Smetvrees 1 sessie

Voor echt een blijvend resultaat bieden wij een traject aan vraag naar de mogelijkheden.

Smetvrees is niet zozeer een fobie als wel een dwangneurose, een obsessieve-compulsieve stoornis. De OCS of dwangneurose is een soort angststoornis gekenmerkt door dwangmatige handelingen en gedachten met meestal angst als onderliggende drijfveer.

Dwangneurose manifesteert zich dus door dwanggedachten (obsessies) en dwanghandelingen (compulsies). Er zijn heel wat mogelijke uitingen of toestanden waarin de stoornis zich kan voordoen. De meest voorkomende vormen zijn smetvrees, controledwang en herhalingsdwang

Iemand die aan smetvrees lijdt heeft een obsessieve angst om vies of besmet te raken en zal na elke handeling zijn handen wassen. Mensen met deze dwangstoornis hebben allerlei reinigingsrituelen. Smetvrees beheerst het hele leven.

Poetsen is een uitlaatklep om de angsten de baas te blijven. Alles moet perfect gebeuren. Mensen met smetvrees weten vaak wel dat de angst onterecht is, maar ze kunnen de drang niet opzij zetten. Schoonmaken is vaak niet genoeg. Men is non-stop bezig met het voorkomen dat schadelijke stoffen het huis binnen dringen. Mensen met smetvrees denken ook dat bacteriën zich razendsnel verspreiden. Wie nét de douche uitstapt kan al ‘besmet’ raken. Er bestaat ook een vorm van smetvrees waarbij de angst voor besmettingsgevaar niet aanwezig is, maar waarbij men zich altijd vies voelt, alsof men continu met vuil is besmeurd. Het idee van viezigheid of besmetting kan zo beklemmend werken, dat er heftige paniekaanvallen ontstaan.

Een andere vorm van smetvrees is dat men niet zozeer bang is besmet te worden door bacteriën, maar dat associatie met een voorwerp problemen geeft. Als men bijvoorbeeld met een voorwerp een bepaalde associatie heeft die angst of frustratie opwekt, kan men dat voorwerp als 'vies' beleven. Dan moeten de handen gewassen worden en is poetsen nodig om die associatie als het ware weg te vegen.

Slaapproblemen 1 sessie

Voor een blijvend resultaat vraag naar de mogelijkheden voor het doorlopen van een traject
Een slaapstoornis is een stoornis in de slaappatronen van een persoon of een dier. Sommige slaapstoornissen kunnen interfereren met geestelijke en emotionele functies, wegens hun interferentie met de remslaap of met de non-remslaap, met name de slow-wave sleep. Onderscheid wordt gemaakt tussen agrypnie (het niet kunnen slapen), hypogrypnie (het te weinig slapen), en hypergrypnie (het te veel slapen).